Cisco Firepower

Mreža naredne generacije i bezbednost data centara

Zaštitite podatke visoke vrednosti sa zaštitom od naprednih pretnji, bezbednom virtualizacijom, segmentacijom i kontrolom.

Cisco Firepower Next Generation Firewall (NGFW)

Cisco Firepower NGFW je prvi potpuno integrisani firewall naredne generacije fokusiran na pretnje. Brže brani od naprednih pretnji, omogućava klijentima da dobiju više od svojih resursa i pozicionira bezbednost kao pokretača rasta koji pruža nove poslovne prilike.

Cisco Virutelni Next-Generation IPS za VMware

 • Pruža virutalizovano Cisco FirePOWER NGIPS rešenje
 • Uspostavlja izgubljenu transparentnost usled virtuelizacije
 • Omogućava usklađenost virtuelnog okruženja sa Payment Card Industry standardima

Cisco Firepower 4100 Serija

 • Bezbedna platforma fokusirana na pretnje, primenjiva u različitim scenarijima – od data centara do pristupnih tačaka
 • Optimizovane performance i gustina – 10Ge i 40Ge opcioni interfejsi i preko 60,000 Mb/s u 1RU box
 • Unificirana vidljivost i politika upravljanja firewall-om, kontrola aplikacija, Firepower Next-Gen IPS, i napredna zaštita od malvera (Adwanced Malware Protection – AMP)

Cisco Firepower 9300

 • Scalabilna, carrier-grade platform dizajnirana za servis provajdere i sve one kojima je neophodno minimalno kašnjenje i izuzetan throughpu
 • Dinamično primenjuje bezbednosnu inspekciju kroz mrežni saobraćaj
 •  Modul za bezbednu arhitekturu omogućava fleksibilnu konfiguraciju i skaliranje performansi

Cisco Firepower Management Centar

 • Potpuno integrisan menadžment Cisko mreže bezbednosnih rešenja fokusiranih na pretnje (NGFW, NGIPS, AMP) u jednoj konzoli
 • Centralizovano upravljanje firewall pravila i konfiguracija, kontrola preko 4,000 aplikacija, politika sprečavanja upada i analiza naprednog malvera.
 • Automatski koreliše indikacije kompromisa kroz mrežu i senzore na krajnjim tačkama, sa automatizovanim rangiranjem rizika koji ubrzava i osnažuje tim za bezbednost.

Cisco ASA 5500-X sa FirePOWER sevisima (NGFW)

 • Prvi NGFW na tržištu fokusiran na pretnje
 • Kombinuje ASA firewall sa Cisco next-generation IPS (NGIPS) i Advanced Malware Protection (AMP)
 • Serija platform sa širokim dijapazonom dimenzija i formi

Cisco ASA 5585-X sa FirePOWER servisima (NGFW)

 • Zaštitni uređaj namenjen data centrima
 • Isporučuje najviše performance, otpornost, i skalabilnost kroz leading-edge clustering
 • Kombinuje ASA firewall sa Cisco Firepower NGIPS i Cisco AMP

Cisco FirePOWER Next-Generation IPS (NGIPS)

 • Pruža najnapredniju zaštitu u industriji
 • Isporučuje vodeći throughput, efikasnost u detekciji pretnji i nizak TCO
 • Serija platformi sa širokim dijapazonom dimenzija i formi
 • Redukuje kompleksnost dok nudi superiornu vidljivost, konsistentnu kontrolu i zaštitu od naprednih pretnji kroz ceo continuum napada.

Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)

 • Podržava tradicionalne i softverski definisane mreže naredne generacije (SDN) i Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) okruženja.
 • Donosi pune ASA firewall i VPN mogućnosti podžavajući različita hypervisor okruženja, smanjujući administrativno okruženje i povećavajući operativnu efikasnost
 • Predeterminisane konfiguracije ubrzavaju i pojednostavljuju pružanje zaštitnih servisa zarad pružanja dinamično skalabilne bezbednosti.
 • Pruža vSwitch podršku za Cisco, hibridne i data centre drugih vendora.

Cisco Virutelni Next-Generation IPS za VMware

 • Pruža virutalizovano Cisco FirePOWER NGIPS rešenje
 • Uspostavlja izgubljenu transparentnost usled virtuelizacije
 • Omogućava usklađenost virtuelnog okruženja sa Payment Card Industry standardima