Advanced Malware Protection (AMP)

Advanced Malware Protection (AMP) pruža uvid i kontrolu potrebnu ne samo za sprečavanje upada već i za brzu detekciju, suzbijanje i oporavak od malvera pre nego što je načinjena veća šteta. AMP kontinualno analizira i snima sve aktivnosti fajlova u sistemu. Ako se fajl ponaša sumnjivo, AMP retrospektivno obaveštava o tome, pružajući detaljnu istoriju ponašanja malvera. AMP potom omogućava suzbijanje i oporavak pomoću samo nekoliko klikova.

AMP sve to postiže pomoću:

 • Najboljeg sistema za akumulaciju informacija i analizu malvera
 • Point-in-time detekcije na osnovu potpisa, reputacije fajlova i sendboksinga za blokiranje poznatih i nepoznati pretnji
 • Kontinualne analize i retrospektivne zaštite zarad detekcije malvera koji prolazi inicijalnu inspekciju.

 

 

AMP svuda: Ciskco nudi najširi portfolio integrisanog Advanced Malware Protection rešenja koje pokriva više vektora napada – mrežu, krajnje tačke, mobilne uređaje, virutlne mašine, web i mail saobraćaj.

 • Cisco AMP for Endpoints
 • Cisco AMP for Networks
 • Cisco AMP Private Cloud Virtual Appliance
 • Cisco AMP on ASA with FirePOWER Services
 • Cisco AMP on Email Security Appliance (ESA)
 • Cisco AMP on Web Security Appliance (WSA)
 • Cisco AMP on Cloud Web Security (CWS)
 • Cisco AMP on Integrated Services Router (ISR)

Cisco AMP Threat Grid

 • Kombinuje statičnu i dinamičnu analizu malvera sa threat intelligence sistemom
 • Integriše bihejvioralnu analizu u realnom vremenu i aktuelnu threat intelligence sa postojećim zaštitnim rešenjima
 • Pruža integrisani sendboksing za Cisco ASA with FirePOWER Services, ESA, WSA, AMP for Networks, i AMP for Endpoints u cilju zaštite celog kontinuuma napada