Cisco Easylease 0%

Easylease 0% program finansiranja značajno olakšava nabavku hardware-a, software-a i servisa putem lizinga, bez otežavajućih okolnosti po Vaš budžet. Olakšica nabavke hardware-a, software-a i servisa se ogleda u odabiru Easelease 0% finansiranja nabavke rešenja cisco tehnologije, koje predstavlja najnoviju ponudu Cisco foundation-a koju realizuje u saradnji sa UniCredit Leasing-om.

 

Easelease 0% je vrsta lizinga:

  • sa kamatom od 0% za finansiranje Cisco tehnologije;
  • koju je moguće koristiti za kupovinu Cisco tehnologije na 24 meseca;
  • koja podrazumeva učešće od samo 10% neto nabavke + PDV;
  • bez troškova obrade zahteva.

 

Minimalni iznos nabavne vrednosti opreme (nabavna cena nove opreme bez PDV-a) je 25.000 evra (ili u dinarskoj protivvrednosti), dok je maksimalni iznos nabavne vrednosti opreme (nabavna cena nove opreme bez PDV-a) 250.000 evra (ili u dinarskoj protivvrednosti).

Dinarski iznos rate koja dospeva se određuje prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, uz uvažavanje tromesečnog euribora.

S obzirom na to da se na početku realizacije ugovora plaća i PDV na celokupni iznos, naš partner – banka je pripremila rešenje i za to. Naime, postoji mogućnost da banka pokriva troškove PDV-a klijenta, najduže do 90 dana (ili do trenutka povraćaja PDV-a klijentu).

Easelease 0% finansiranje se odobrava klijentima za kupovinu Cisco tehnologija, pri čemu udeo cene hardware-a u ukupnoj nabavnoj neto ceni bez PDV-a mora biti minimalno 10%, uz uvažavanje uslova da od ukupne nabavne neto cene koja se finansira Easelease 0% lizingom – Cisco tehnologije moraju imati udeo od minimalno 70%, dok ostatak mogu biti prateći radovi i ostalo.

Ono što je bitno napomenuti jeste činjenica da se uz Easelease 0% obezbeđuje kompletno finansijsko rešenje za Cisco tehnologiju uz jednostavan način podnošenja zahteva i brz proces obrade.

Sredstvo obezbeđenja naplate lizinga Easelease 0% je menica, i zaloga nad vlasništvom kupljene tehnologije, što znači da klijent postaje vlasnik opreme uplatom poslednje rate (što je slučaj i sa svim ostalim vrstama lizinga).

Proces lizing finansiranja otpočinje potpisivanjem ugovora o lizingu i ugovora o kupoprodaji, nakon čega sledi isporuka dobara prilikom koje se potpisuje trojni zapisnik o primopredaji dobara (sve tri strane potpisuju zapisnik – klijent/kupac, davalac lizinga i dobavljač).

Dodatni minimalni trošak koji klijent u ovom načinu finansiranja ima jeste trošak upisa lizinga u Registar podataka o ugovoru o finansijskom lizingu kod Agencije za privredne register, koji za navedeni primer iznosi 5.000 dinara.

Za sve vreme  trajanja lizinga, klijent je obavezan da ima imovinsku polisu za slučaj krađe, požara ili poplave. Unicredit partner dostavlja klijentu minimalno četiri ponude za odabir najbolje i najpovoljnije imovinske polise.

Kompanija Towers Net je Cisco partner sa posebnim fokusom na bezbednost i u nastavku je dat kratak pregled Cisco security rešenja. Takođe Kompanija Towers Net može za Vas da nabavi sva postojeća Cisco rešenja, i hardverska i softverska koja nisu navedena a našem sajtu.