Cisco OpenDNS

OpenDNS ima naveći DNS servis namenjen bezbednosti. OpenDNS globalna mreža obradi više od 80 milijardi internet zahteva dnevno koje je generisalo 65 miliona korisnika. OpenDNS Security Labs primenjuju statističke modele na prikupljene podatke da bi precizno identifikovali, predvideli i sprečili napade. Svakog dana više od 80 miliona malicioznih zahteva bude blokirano i nove informacije su prikupljene za 17 miliona novih domena što omogućava dalju predikciju. Najbolji deo priče: nema hardvera koji zahteva instalaciju niti softvera koji traži održavanje.

OpenDNS Umbrella

Servis za mrežnu zaštitu koji dolazi i cloud-a.

  • Novi sloj zaštite od upada: blokira malver, phisihing, pozive za komandu i kontrolu preko bilo kog porta ili protokola – pre nego što nove pretnje pronađu svoj put do vas.
  • Uvid u celokupni Internet prostor: u realnom vremenu, sva Internet aktivnost se beleži i kategorizuje na osnovu nivoa pretnje koji pretstavlja, Web sadržaj ili cloud servisa.
  • API zasnovana integracija sa Your Security Stack: u roku od par sekundi sva maliciozna aktivnost usmerena ka domenima otkrivena vašim postojećim sistemom je blokirana.

OpenDNS istražuje

Pruža threat intelligence o domenima i IP adresama kroz ceo Internet.

  • Grafikoni koji prikazuju podatke u realnom vremenu i prikaz ponašanja u prošlosti: najsveobuhvatniji prikaz relacija i evolucije internet domena, IP adresa i ASN-a.
  • Uvid u napadačku infrastrukturu: upotrebite dinamičku pretragu ili RESTful API da pretražite različite setove podataka i statističke modele.
  • Obogatite svoje SIEM podatke i ubrzajte tok rada: upotrebite globalni kontekst i prediktivnu inteligenciju da odredite prioritet odgovorima na incidente i ostanete i da budete korak ispred napada