Cisco Talos

Cisco Talos Security Inteligece and Research Group je sastavljena od elitnih eksperata iz domena bezbednosti čije rešenje za threat inteligence detektuje, analizira i štiti od poznatih i nepoznatih pretnji. To postižu na osnovu prikupljanja i analize Cisco telemetrijskih podataka.

  • 7 milijarde blokiranih napada dnevno
  • 5 miliona uzoraka malvera dnevno
  • 1 milijarda blokiranih napada na osnovu web filtriranja dnevno
  • 1 milijarda upita o reputaciji za SenderBase dnevno
  • 557.767 pretnji blokiranih u sekundi

 

Rezultat je security inteligence cloud koji nudi „big inteligence“ i analizu reputacije koja prati pretnje kroz mrežu, krajnje tačke, mobilne uređaje, virtualne sisteme, web i mail saobraćaj.

Pruža se holistički pristup razumevanju pretnji, njihovih uzroka i razmera i prevodi ih u vodeća bezbednosna Cisco rešenja.

Talos takođe održava oficijalni set pravila za Snort, ClamAV, SenderBase i SpamCop.

Zajedno sa Talos grupom sarađuje i OpenDNS Security Labs Team zarad međusobnog dopunjavanja istraživanja pretnji. OpenDNS gradi big data sisteme, 3D vizualizacije i statističke modele da automatski za automatsku identifikaciju lokacije infrastrukture napadača pre nego što napad počne. OpenDNS takođe održava PhishTank, DNScrypt i OpenGraffiti.

Cisco Security Research: www.cisco.com/go/talos

Cisco Security Repports: www.cisco.com/go/securityreports

OpenDNS Security Labs Blog: http://labs.openDNS.com/blog 

Talos Blog: http://blog.talosintel.com