Cisco StealthWatch

StealthWatch Sistem

StealthWatch System dramatično poboljšava uvid u sistem, bezbednost i reaktivnost na incident u celoj mreži. StealthWatch pruža uvid u situaciju u realnom vremenu za sve korisnike, uređaje i saobraćaj u mreži, bilo da je u pitanju data centar ili cloud. Kontinualni monitoring u realnom vremenu i sveobuhvatan uvid u sav mrežni saobraćaj omogućava brzu i efektivnu detekciju i odgovor na pretnje.

Karakteristike StealthWatch sistema:

  • Bihejvioralna analiza za detekciju nestandardnog ponašanja.
  • Superiorne forenzičke istrage sa sofisticiranim analzama.
  • Cisco NetFlow, Identity Services Engine (ISE) i TrustSec i Cisco mrežni portfolio omogućavaju upotrebu mreže kao senzora za detekciju i sistema za primenu bezbednosne politike.