Zaštita web i mail saobraćaja

Cisco Web i Mail zaštita zaustavlja pretnje sa ova dva vektora napada. Email i web bezbednost su kritične komponente holističke bezbednosne strategije.

Cisco Email Security Appliance (ESA) i Cloud Email Security (CES):

  • Odbrana od spama, virusa i kombinovanih pretnji za organizacije svih dimenzija
  • Usklađivanje sa standardima i zaštita reputacije i resursa

Dostupno i u formi cloud i hibridnog (uređaj + cloud) rešenja

Web Security Appliance (WSA) i Cloud Web Security (CWS)

  • Pruža zaštitu https saobraćaju sa granularnim kontrolama uključujući i konrolu i uvid u aplikacije.
  • Zaštita od naprednih pretnji sa Advanced Malware Protection (AMP) i Cognitive Threat Analytics (CTA)
  • Fleksibilna implementacija, bilo da je u pitanju uređaj ili cloud rešenje
  • Prilagođeno izveštavanje pruža informacije na osnovu kojih se lako donose dalje odluke