Provera strukture podataka

 

iX Guard

Ovaj proizvod kontroliše strukturu podataka koji ulaze u mrežu organizacije i koji je napuštaju i pri tom štiti od naprednih pretnji i zloupotreba. Najčešće se koristi kod organizacija koje imaju potrebu za strogom kontrolom saobraćaja koji potiče od veb servisa za upravljanje dokumentima, saradnju, naplatu, e- marketing i inventar.

Funkcije i pogodnosti:

  • Štiti podatke koji se kreću kroz organizaciju ili preko unutrašnjih granica,
  • Podrška za različite protokole omogućuje laku integraciju sa aplikacijama.

Preuzmite brošuru

NetMan Guard

NetMan Guard je visoko podesiva i bezbedna platforma za graničnu zaštitu sistema za upravljanje mrežom.
Ovaj proizvod vrši kontrolu nad upravljačkim saobraćajem koje se kreće između enterprise mreže i sistema za upravljanje. Njegova samoodbranjiva arhitektura može sprovoditi zahtevanu kontrolu bez opasnosti od otkrivanja sopstvenih ranjivosti.

Glavne karakteristike:

  • Stroga kontrola upravljačkih podataka koji ulalze ili napuštaju organizaciju,
  • Laka integracija u postojaću infrastrukutru,
  • Može se koristiti za vremensku sinhronizaciju,
  • Proxy za SNMP i SYSLOG aplikacije,
  • Obezbeđuje odbranu od naprednih pretnji tako što se fokusira na sadržaj aplikacija,
  • Isporučuje se kao uređaj na DSOS platformi ali podržava i druge hardverske platforme.

Preuzmite brošuru

 

 

XML Guard

XML Guard kontroliše podatke koji ulaze u organizaciju i koji je napuštaju i vrši odbranu od naprednih napada i zloupotreba.
Njegova samoodbranjiva arhitektura mu dozvoljava vršenje kontrole bez otkrivanja ranjivosti.
Ovaj Guard prekida konekciju i ekstrahuje XML zahteve i odgovore a zatim vrši verifikaciju sadržaja.
Nakon verifikacije sadržaja Guard ponovo uspostavlja konekciju radi isporuke podataka. XML Guard je pogodan za organizacije koje imaju potrebu za kontrolom saobraćaja veb servisa koji se koristi za upravljanje dokumenitima, saradnju, naplatu, e-commerce, inventar
i slično. Takve organizacije mogu biti vlada, snage reda, farmaceutske, finansijske i komunalne organizacije.

Preuzmite brošuru

Chat Guard

Chat je važan alat za poslovnu saradnju, kako internu tako i sa partnerima ali i kao način za direktnu komunikaciju sa klijentima.
Korišćenjem chat-a otvara se još jedan kanal za cyber pretnje i zloupotrebe.
Deep Secure Chat Guard vrši kontrolu korišćenja standardnog internet chat-a da bi Vašoj organizaciji omogućili korišćenje chat-a bez opasnosti od otkrivanja osetljivih informacija i kritičnih poslovnih procesa.

Guard funkcioniše tako što, nakon što sakupi XML zahteve, prekida konekciju da bi proverio da li je sadržaj tih zahteva prihvatljiv za dalji prenos. Kada je kontrola zavrešena Guard ponovo uspostavlja konekciju i prosleđuje XML zahteve. Na ovaj način brani sistem od poznatih i nepozantih napada i curenja informacija. Guard takođe nudi i mogućnost firewall-a i end point autentifikacije da bi se komunikacija ograničila na proverene chat servere.

Chat Guard je namenjen organizacijama koje imaju potebu za kontrolom eksternog chat saobraćaja ili chat saobraćaja između odvojenih zona. Takve organizacije su: vlada, snage reda, minstrastvo odbrane, farmaceutske, finansijske i komunalne organizacije.

Preuzmite brošuru