Zaštita i kontrola podataka

Mail Guard

Kontroliše e-mailove u okrivu mreže organizacije i pruža zaštitu of naprednih pretnji i zloupotreba.
Mail Guard je visoko podesiva i bezbedna platforma za graničnu zaštitu e-mail komunikacije

Glavne karakteristike ovog Guarda:

 • Kontrola e-mail saobraćaja koji ulazi i izlazi iz organizacije,
 • Ponaša se kao proxy server za SMTP i X.400 aplikacije,
 • Efikasna odbrana od naprednih pretnji fokusiranjem na sadržaj aplikacije,
 • Funkcionalnost bezbednosnih oznaka (data labeling),
 • Napredna i dubinska inspekcija sadržaja velikog broja formata datoteka,
 • Omogućen IDAM,
 • Mogućnost bogatog grafičkog interfejsa za korsnika.

Preuzmite brošuru

 

 

Web Guard

Kontroliše veb saobraćaj u okviru mreže organizacije i vrši odbranu od naprednih pretnji i zloupotreba.
Visoko podesiva i pouzdana platforma za graničnu zaštitu veb sistema koji su zasnovani na deljenju informacija.

 Glavne karakteristike:

 •  Kontroliše podatke web servisa koji ulaze ili izlaze iz organizacije,
 •  Proxy za HTTP i HTTPS aplikacije,
 •  Obezbeđuje jaku odbranu od naprednih pretnji tako što se fokusira na sadržaj,
 •  Mogućnost pridruživanja bezbednosnih oznaka podacima (data labeling),
 •  Autentifikacija klijenata i servera.

Preuzmite brošuru

File Transfer Guard

File Transfer Guard kontroliše prenos datoteka u okviru mreže organizacije i pruža zaštitu od naprednih pretnji i zloupotreba.
Ovaj guard je primenljiv kod organizacija koje imaju protebu za jakom kontrolom transfera datoteka sa internet servera ili imaju potrebu za prenosom datoteka između internih zona u okviru svoje mreže.

Glavne karakteristike ovog Guarda su:

 • Dubinska inspekcija datoteka koje se prenose,
 • Podržava FTP protokol,
 • Obezbeđuje autentifikaciju klijenata i servera,
 • Podržava bezbednosne oznake (labeling).

Preuzmite brošuru