Towers Net Arow Data Diode

Towers Net Arow Data Diode
Jednistveno hardversko rešenje koje u svom radu ne zavisi od računarskih platformi, operativih sistema ili mrežnih interfejsa. Pomoću njega, visoko zaštićena mreža može da komunicira sa manje bezbednim okruženjem, bez bojazni da će njeni podaci biti ugroženi ili da će biti izneti izvan njenih granica.

Tipovi primene:

  • Zaštita podataka sa veoma visokim nivoom bezbednosti,
  • Sprečavanje skrivenih pokušaja krađe podataka (anti-phising),
  • Kontrola napada malicioznog softvera poput virusa, trojanaca i drugih oblika napada,
  • Diskretan nadzor mreže,
  • Bezbedno praćenje i kontrola procesa prenosa podataka,
  • Napajanje zaštićene mreže preko nezavisnog izvora.

Preuzmite brošuru