Iguana Blue

 

Iguana Blue

Famiija uređaja zasnovana na DIN standardu koja je namenjena za kontrolu sistema sa kritičnm industrijskim procesima. Iguana Blue je familija mrežnih dioda koja obezbeđuje kiber zaštitu sledeće generacije za nacionalne sisteme za kontrolu kritičnih industrijskih procesa. Iguana blue je potpuno primenljiva na sve sisteme koji su zasnovani na DIN standardu.

Glavne karakteristike:

  • Dizajniran na bazi Deep Secure-ove tehnologije za kiber bezbednost koja se koristi kod guardova za naprednu kontrolu sadržaja
  • Snažan uređaj sa malim zahtevima za održavanjem minimizira površinu za napad kontrolne mreže
  • Ublažava ranjivosti u postojaćim IACS protokolima
  • Savršeno rešenje za starije sisteme – izbegava potrebu za kompleksnim mrežnim izmenama
  • Integracija sa IT/OT sisteme bezbednosti.

Preuzmite brošuru