Minerva Data Diode

Minerva Next Generation Data Diode
Mrežna dioda sledeće generacije koja obezbeđuje jednosmernu vezu za slanje podataka sa jedne mreže na drugu.

Minerva One Way Guard je dioda nove generacije koja omogućuje bezbedan prenos podataka kroz mrežu ili preko njenih internih granica. Ovaj Guard koristi Transshipment tehniku u svom radu.

Karakteristike:

  • Fleksibilni interfejs dozvoljava integraciju sa aplikacijama
  • Jaka off-the-shelf bezbednost,
  • Isporuka na bazi uređaja koji radi na DSOS platformi,
  • Podržava i druge hardverske platforme.
  • Može se isporučiti i kao VMWare ESXi virtuelna mašina ili kao set od tri virtuelne mašine koje podržavaju zoniranje,
  • Direktno podržava veliki broj mrežnih protokola
  • Dodatni softver omogućuje više načina za integrisanje podataka u aplikacije
  • Opcioni razvoj na bazi kriterijuma EAL7 diode iz BAE sistema,
  • Off-the–shelf konfiguracija za AV ažuriranje, WSUS, replikaciju baza podataka
  • Moguća je kombinacija sa optičkom mrežnom data diodom kako bi se dodatno osiguralo da su tokovi podataka apsolutno jednosmerni

Preuzmite brošuru
Watch video – Integrating a Minerva Data Diode into a Twitter Feed