Rešenja za enkripciju najviše klase

Uređaj za IP enkripciju koji obezbeđuje najviši nivo bezbednosti i funkcionalnosti mreže za potrebe internacionalnih vladinih i komercionalnih provajdera. Pruža zaštitu govorne i video komunikacije, kao i prenosa podataka.
Prednosti koje ovaj uređaj donosi su:

 • Rekonfiguracija na terenu,
 • Lako podešavanje korisničkih i administratorskih naloga,
 • Lokalnu i daljinsku konfiguraciju i menadžment ključeva,
 • Sveobuhvatan Tunnel Setup Wizard,
 • Generisanje, upravljanje i dodeljivanje ključeva,
 • Key Encryption Key (KEK) menadžment,
 • Pregledanje, čuvanje i čišćenje Event Log-a,
 • Mogućnost uvoza/izvoza konfiguracionih podešavanja,
 • Sistem upravljanja ključevima koji može da se nadogradi.

 

 

Postoje dva izdanja Catapan uređaja:

 • Enterprise rešenje:
  • namenjeno mrežama do 800 čvorova,
  • idealno rešenje za HQ to HQ povezivanje;
 • Rešenje za manje mreže:
  • malih dimenzija, laka rekonfiguracija i upravljanje,
  • može da radi bez podrške korisnika bar 12 meseci,
  • namenjen mrežama do 64 čvora i omogućava taktičke i mobilne operacije.