SafePhone

SafePhone – Kontrolni centar za korporativne mobilne komunikacije

Rešenje za korporativne mobilne komunikacije preko zaštićenog kanala. Može se instalirati na uređajima sa iOS operativnim sistemom ili Android uređajima.

SafePhone je bezbedno rešenje za korporativnu komunikaciju sa kontrolnim centrom preko zaštićenog kanala.
Kontrolni centar ima kontrolu nad svim mobilnim uređajima. Administrator postavlja smernice mobilnih
uređaja na socket server, daljinski vrši instalaciju i podešavanja.
Moguća je daljinska kontrola kamere, diktafona, veb pretraživača, blokiranje GPRS saobraćaja,
preusmeravanje internet saobraćaja preko bezbedne Wi-Fi putanje…

Prednosti koje SafePhone donosi su:

  • Sprečavanje neovlašćenog pristupa poverljivim podacima na korporativnom mobilnom uređaju,
  • Centralizovano upravljanje korporativnim mobilnim uređajem,
  • Snažna zaštita od neovlašćenog pristupa poverljivim informacijama na mobilnim uređajima,
  • Fleksibilnost sistema – moguće je instalirati sistem sa potrebnim funkcijama koje mogu biti naknadno promenjene u skladu sa zahtevima kupaca,
  • Dodatne funkcije – centralizovana kontrola mobilnih uređaja, praćenje i lociranje mobilnih uređaja, aplikacije za daljinsko upravljanje i daljinsko brisanje podataka,
  • Sprečavanje instalacije neovlašćenog softvera,
  • Pomoć u kontroli troškova mobilnog uređaja,
  • Jaka kontrola upotrebe mobilnog uređaja,
  • Bezbedan pristup korporativnoj informacionoj infrastrukturi preko VPNa.

Preuzmite brošuru