Clear Skies

Efikasan i efektivan SIEM sistem više nije skup alat za rukovanje bezbednosnim informacijama dostupan samo velikim i dobrostojećim kompanijama.

ClearSkies Security-as-a-Service (SECaaS) SIEM platforma, predstavlja odgovor na potrebu organizacija različitih razmera i industrija, da upravljaju velikim kojičinama podataka koje generišu njihove mreže, sistemi i aplikacije.

To je postignuto holističkim pristupom pomoću cloud-a, što omogućava da se efektivno i na dostupan način ojača informaciona bezbednost i usklađenost sa nultom početnom investicijom. 

Video