Pervade

OP View

OPView koristi potpuno novu arhitekturu baze podataka i to ga čini najfleksibilnijim sistemom za monitoring na današnjem tržištu. 

Osnovne karakteristike:

  • Definisanje upita omogućava korisnicima da prikupe bilo koji tip podataka na bilo kojem uređaju u bilo kojoj mreži,
  • korisnika može podesiti praivila korelacije tako da koriste različite tipove podataka,
  • Korisnik može da definiše sam izgled svog radnog okruženja, tabele, grafike, formu preglada podataka….
  • Forenzička pretraga od 20.000 RPS,
  • Mogućnost automatskog kreiranja sveobuhvatnih izveštaja.

Preuzmite brošuru

 

 

 

 

 

OP Audit

OPAudit je prvi proizvod na tržištu koji je uspeo da objedni praćenje manualnih i tehničkih kontrola u istom radnom okruženju. 

  • Definisanje upitnika i aploud dokaza o ispunjenosti traženih uslova.
  • Provera tehničke usklađenosti omobućava sakupljanje tehničkih podataka iz sistema.
  • Definisanje sopstvenih standarda i procena.
  • Usle upotrebe Unified Control Framework-a korisnici na svako pitanje samo jednom. 
  • Pretvorite svoju proveru usklađenosti u business intelligence.

Preuzmite brošuru