Sistem za zaštitu i kontrolu dokumenata i fajlova

Sistem za definisanje, podršku i daljinsku kontrolu granularne politike rada.

Seclore FileSecure štiti osetljive informacije ne uzimajući u obzir lokaciju ili vrstu uređaja.

Seclore FileSecure se može primeniti na preko 60 različitih formata podataka uključujući MS Office formate, Open Office, Adobi, fotografije, AutoCAD kao i tekstualne formate. Seclore FileSecure politike pristupa i rada može biti implemenitrana na datoteku na neki od sledećih načina:

  • Kada je datoteka zatvorena ili pri čuvanju datoteka,
  • Kada datoteka napušta mrežu,
  • Kada se datoteka dodaje kao prilog e-mail poruci,
  • Kada je datoteka kreirana na osnovu definisanih pravila,
  • Kada se datoteka preuzima sa sistema za upravljanje dokumentima,
  • Kada je datoteka otkrivena od strane sistema za sprečavanje gubitka informacija,
  • Kada se datoteka smešta u prethodno definisani direktorijum – ‘Hot folder’

Preuzmite brošuru