Najsavremeniji sistem za detekciju i prevenciju kiber (cyber) napada, sa integrisanom zaštitom veb aplikacija (WAF – Web Application Firewall). Na štićenom serveru se instalira agent program pomoću kog TND server nadgleda sve log fajlove (Access log, Error log i Sys log) u realnom vremenu. Na udaljenom TND serveru se nalazi baza podataka svih poznatih napada koja se konstantno osvežava.

Vrste napada koje TND detektuje i blokira:

   • SYN poplave, DoS/DDoS napade
   • Zero Day Attack
   • Napredne istrajne pretnje:Brut force attack, SQL injection, Cross-site scripting (XSS), Rootkits
   • Ostali malveri za postavljanje backdoor-a

Prednosti TND sistema:

   • Malo opterećenje štićenog servera (<1%) čak i tokom blokiranja napada,
   • Nema potrebe za obukom, administracijom i dodatnim troškovima nabavke opreme,
   • Nema početnih troškova,
   • Brza uspostava servisa,
   • Automatizovano i optimizovano izveštavanje,
   • Zaštita u realnom vremenu,
   • Baza podataka poznatih napada je uvek ažurna.

Preuzmite brošuru