Towers Net na konferenciji Technobank 2014

Na konferenciji Technobank 2014, jednoj od najvećih smotri rešenja i sistema iz IKT-a za finansijske intitucije, naša kompanija Towers Net je predstavila rešenja za zaštitu, monitoring i procenu rizika. Tom prilikom veliku pažnju izazavala su rešenja za siguran prenos podataka, zaštitu mobilnih platformi kao i najnoviji sistem za prevenciju i zaštitu od kiber napada koje nudimo i razvijamo sa našim partnerima iz Velike Britanije, Rusije i Japana:

  • Rešenje za kontrolu i zaštitu mobilnih korporativnih platformi – Safephone, Rusija
  • Uređaji za najviši stepen zaštite mreža i ICT sistema – Towers Net Arow Data Diode i Somerdata, Velika Britanija
  • Novu generaciju sistema za detekciju, prevenciju i zaštitu od kiber napada na fizičkom i aplikativnom nivou
    (New Generation Intrusion Prevention and Protection System +WAF) – Towers Net Defender
  • Rešenja za forenzičnu analizu ICT i mobilnih platformi – MD5 i Forensic-Pathways, Velika Britanija
  • Rešenja za enkripciju, analizu rizika, testiranje sigurnosti vaših sistema, bezbedno deljenje informacija i ICT resursa, Towers Net sa Deep Secure i Info-Assure UK