Održan seminar „Savremena digitalna forenzička rešenja“

U Domu garde u Beogradu 24. juna 2014. godine održani su seminar i radionica pod nazivom „Savremena digitalna forenzička rešenja”. Događaj je imao za cilj da predstavi neka od najboljih svetskih rešenja iz domena digitalne forenzičke analize kao i novi pristup savremenim balističkim istražnim postupcima i metodama. Seminar je organizovala kompanija Towers Net kao regionalni partner britanske kompanije Forensic Pathways za područje zapadnog Balkana.

Događaju su prisustvovali eminentni IT stručnjaci iz bezbednosnih struktura naše vojske i policije, tužilaštva, veliki broj IT veštaka, kao i iz stručnajci sa naših fakulteta i civilnih struktura iz domena informacione bezbednosti.

Osnivač kompanije Foresic Pathways, Dr Richard Leary, zajedno sa osnivačem Towers Net-a Zoranom Živkovićem, održao je izuzetan seminar praćen velikim brojem pitanja i živom interakcijom sa domaćim stručnjacima. U prvom delu seminara predstavljene su osnove savremene digitalne forenzičke analize sa posebnim osvrtom na originalno patentirano rešenje za analizu fotografija i snimaka napravljenim pomoću savremenih digitalnih uređaja. Tom prilikom osnovne uvodne teze su bile:

  1.  Pretvaranje telekomunikacionih podataka u dokaze i bitne informacije za potrebe istraga i sudskih postupaka.
  2.  Identifikacija mobilnog telefona ili digitalne kamere kojom je kreirana digitalna slika.
  3.  Efektivni menadžment i korišćenje telekomunikacionih podataka u visokotehnološkim kriminalističkim jedinicama.
  4. 3D balistička analiza.

Nakon kratke pauze demonastrirane su mogućnosti konkretnih rešenja koje je razvila i patentirala britanska kompanija:

  • FPA – Forensic Phone Analyser
  • FIA – Forensic Image Analyser
  • FDX – Forensic Digital Exchange
  • ALIAS – Ballistics Analysis

Predstavljene su izvanredne mogućnosti rešenja za digitalnu forenzičku analizu svih poznatih tipova moblinih telefona i uređaja, koju danas koriste policija, advokati, tužioci i sudski veštaci u Velikoj Britaniji, Australiji, SAD i velikom broju zemalja EU.

Izuzetno veliku pažnju naših stručnjaka izazvala je prezentacija softvera za forenzičku analizu fotografija i video zapisa (FIA). Kako je saopštio dr Leary, pre par nedelja Skotland Jard je na osnovu ovog softverskog rešenja rešio veliki slučaj pedofilije u Britaniji, jer su nedvosmisleno uspeli da dokažu sa koje kamere, kog mobilnog telefona i u kom trenutku su kritični snimci nastali, kao i ko je te snimke prosleđivao dalje. Ovo je prvi slučaj da je neka osoba osuđena za pedofiliju gde se kao krucijalni dokaz tužilaštva koristio nalaz analitičara urađen na osnovu softvera za digitalnu analizu slike FIA. Početkom Jula se očekuje da ta presuda postane pravosnažna i da pedofil ode na dugogodišnju kaznu zatvora.

FDX – softver za arhiviranje i distribuciju digitalnih dokaza je takođe izuzetno rešenje koje standardizuje i u potpunosti rešava problem sakupljanja, čuvanja i distribuciju velikog broja digitalnih dokaza. U toku su pripreme za puštanje u rad ovog softverskog rešenja u Skotland Jardu i Interpolu i očekuje se da ovaj softver postane univerzalni servis za razmenu ove vrste podataka u Interpolovoj mreži.

S obziorm na izuzetnu efikasnost svih predstavljenih rešenja kao i na mogućnosti koje ova rešenja pružaju, pre svega istražnim i pravosudnim organima, očekuje se da naše službe reaguju i testiraju predstavljena rešenja. Kada se završi implementacija i testiranje softvera u Interpolu, naša kompanija će omogućiti dobijanje određenog broja licenci za demonstraciju rada softvera za analizu slike, a za sva preostala rešenja omogućiće se testiranje putem web aplikacije.

Zoran Živković, vlasnik naše kompanije koja je regionalni partner Forensic Pathways, objasnio je da je britanska kompanija pred našim stručnjacima, između ostalog, zato što su vrlo zainteresovani da deo razvoja prebace u Srbiju kroz neki od partnerskih oblika saradnje. Time bi se stvorili uslovi za zapošljavanje većeg broja naših mladih inženjera i analitičara na izuzteno atraktivnim poslovima.

Savremena rešenja za enkripciju najviše klase zaštite, 11.06.2014. Banja Luka

Drugog dana posete stručnog tima kompanije L3 TRL iz Velike Britanije, organizovan je identičan seminar sa naslovom „Zahtevi i savremena rešenja za enkripciju najviše klase zaštite” u hotelu Bosna u Banjaluci.

Seminaru su prisustvovali predstavnici svih kantonalnih MUP-va, predstavnici MUP-a Federacije BiH, predstavnici Armije BiH, OSA-e, IDEEA-e i drugi. Učesnici seminara su pohvalili organizaciju i visoki nivo seminara. Preliminarno je dogovoreno da se u narednim mesecima organizuje testiranje opreme.

Savremena rešenja za enkripciju najviše klase zaštite

U saradnji sa kompanijom L3 TRL iz Velike Britanije organizovali smo seminar pod nazivom „Zahtevi i savremena rešenja za enkripciju najviše klase zaštite”. Seminar je održan 10.06.2014. godine u Domu garde Vojske Srbije Topčider.

Šef prodaje kompanije L3 TRL Stiv Noble i IT inženjer Džek Kubijesa predstavili su CATAPAN uređaje za enkripciju najviše klase zaštite. Predstavljene su dve vrste CATAPAN uređaja: CATAPAN Global koji može da se koristi u najzahtevnijim sistemima bezbednosti i CATAPAN Mini koji je manjih dimenzija i korisiti se u mrežama nešto manjih dimenzija.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Bezbednosno – informativne agencije, Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost kao i eminentni stručnjaci iz oblasti bezbednosti mreža.

Towers Net kao regionalni predstavnik kompanije L3 TRL iz Velike Britanije, može da ponudi najsavremenija rešenja za enkripciju za potrebe državnih organa kao i rešenja za potrebe komercijalnih korisnika.

Kao posebnu ponudu izdvajamo mogućnost prilagođenja navedenih uređaja postojećim nacionalnim rešenjima. Kombinovanjem ovih uređaja i rešenja najnovije generacije sa našim rešenjima za generisanje ključeva kao i našim algoritmima za kodovanje, praktično bi se dobilo sopstveno nacionalno rešenje izuzetno velike moći i kapaciteta za zaštitu svih vrsta komunikacija sa potpunom kontrolom svih procesa.