Nova lokacija Towers Net-a

 Zbog povećanja obima posla kancelarije komapnije Towers Net su preseljene na novu lokaciju. Kancelarije Towers Neta se nalaze u ulici Heroja Milana Tepića broj 10 na Dedinju a novi kontakt telefon kancelarije je 011/266 24 44.

Na novoj lokaciji smo radi podizanja nivoa podrške instalirali sopstveni optički kabl sa značajnim kapacitetom.