Društvo za informativnu bezbednost Srbije na konferenciji YUINFO 2015 na Kopaoniku

Na Kopaoniku, od 9. do 13. marta 2015. godine, jubilarnoj XXI konferenciji YU INFO 2015 u programskoj oblasti zaštita i sigurnost podataka Društvo za Informacionu bezbednost Srbije učetvovalo je sa radom: „Novi izazovi kiber bezbednosti Informacionih sistema – Mesto i uloga sistema za detekciju i prevenciju nove generacije (Intrusion Prevention System)“.

PDF – Novi izazovi kiber bezbednosti informacionih sistema – Mesto i uloga sistema za detekciju i prevenciju nove generacije (Intrusion Prevention System)

Cyber Secyrity Show Vienna

U organizaciji UKTI naša kompanija je treću godinu za redom sa svojim odabranim krajnjim korisnicima posetila ”Third Exhibition of UK Cyber and Information Assurance Companies” u rezidenciji britanskog ambasadora. Tom prilikom imali smo prilike da se sretnemo sa nekim od naših britanskih partnera i isto tako da pretstavimo našim klijentima neka od najsavremenijih rešenja iz domena informativne bezbednosti.