Towers Net na biznis forumu u Bratislavi, april 2015.

Towers Net kompanija je usčestvovala na biznis forumu u Bratislavi 1.-2. aprila 2015. godine u organizaciji Vlade Republike Srbije. Nakon uvodnih govora premijera Srbije i Slovačke otvoreni su bilateralni razgovori sa kompanijama iz Slovačke. Tom prilikom smo pretstavili TND sistem i započeli inicijalne pregovore sa potencijalnim distributerima za to područje.