Towers Net na konferenciji ZITEH ’16

ziteh-14Kompanija Towers Net je učestvovala na konferenciji o zaštitnim informacionim tehnologijama ZITEH ’16. Konferencija koja je održana u Privrednoj komori Srbije 03. juna 2016. godine imala je za cilj da kroz predstavljene radove prikaže javnosti načine i mogućnosti prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama, upoznavanje sa stečenim saznanjima i potencijalnim opasnostima od zloupotreba informacionih tehnologija.

Jedan od ciljeva Savetovanja je i da već naredne godine preraste u redovan regionalni skup.

Skup je otvorio doajen prof. dr Slobodan R. Petrović, predsednik Organizacionog odbora i svojom nadahnutom i veoma interesantnom uvodnom prezentacijom skrenuo pažnju na sve aspekte i sve oblasti života na koje ova tema ima uticaja i posledica i istakao značaj primene mera zaštitte.

Towers net je na konferenciji učestvovao sa radovima na temu “Ransomver – evolucija i zaštita”, “Prevencija curenja podataka” i “Pravni i tehnički aspekti privatnosti digitalnih podataka”. Radovi su publikovani u Zborniku radova registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije sa ISBN i COBISS obeležjima.

Ukoliko želite radove i njihove prateće prezentacije možete preuzeti preko narednih linkova u .pdf formatu:

Ransomver- evolucija i zaštita: tekst rada i prezentacija;

Prevencija curenja podataka: tekst rada i prezentacija;

Pravni i tehnički aspekti privatnosti digitalnih podataka: tekst rada i prezentacija.

Write a Comment