ACDC DCAC PRENAPONSKE ZAŠTITE

Potreba za prenaponskom zaštitom ubrzano raste. Novije generacije sofisticiranih elektronskih uređaja su osetljivije na elektrostatička pražnjenja i kratkotrajne nagle poraste napona koji se javljaju kod elektroenergetskih mreža. Kompanija ACDC DCAC je razvila nove integrisane višestepene prenaponske zaštite koji imaju tehničke performanse visokog nivoa i veliku pouzdanost u odonsu na druge sisteme za prenaponsku zaštitu.

Koncept osmostepenih prenaponskih zaštita je originalan i jednistven na tržištu prenaponske zaštite. Njihov kvalitet je dokazan više puta tokom zaštite vrlo sofisticirane i osetljive opreme – koja predstavlja novi trend na tržištu zbog digitalizacije i kompjuterizacije svih procesa.

ACDC proizvodi za prenaponsku zaštitu su višestepeni prenaponski protektori projektovani sa 8 nivoa prenaponske zaštite. Spadaju u klase I+II+III prema IEC61643-1 standardu. Takođe, u skladu su sa standardom IEC60939-2 za zaštitu uređaja od elektromagentne (radio) interferencije. Proizvod ima 5 ugrađenih inovacija (patenata) čiji su brojevi 900836, 900545, 903566 i 903567.

Towers Net je partner i distributer za sva ACDC DCAC rešenja za region zapadnog Balkana.

Preuzmite brošuru
Sertifikat

 

Siklu

Towers Net d.o.o. као regionalni poslovni razvojni consultant kompanije SIKLU Communication Ltd., svetskog lidera iz domena mikrotalasnih bežičnih linkova velikog kapaciteta u prethodnom periodu je obezbedila sve uslove za testiranje i promociju Siklu opreme u Srbiji i regionu.

Zahvaljujući prednostima 71-76/81-86 GHz regulisanog E opsega ili 57-66 GHz licenciranog opsega, Sikluovi EtherHaul proizvodi su idealni za primenu umesto optičkih kablova u gusto naseljenim oblastima ili u situacijama kada je potrebno brzo povezati dve tačke velikim kapacitetom prenosa. EtherHaul nudi robusni potpuno poluprovodnički link sa skalabilnim kapacitetom do 1Gbps sa naprednim mrežnim sposobnostima.

Za provajdere koji traže održivu alternativu za problem “poslednje milje” van domašaja kablova Siklu nudi lako primenljiva i jeftina bežična rešenja koja obezbedjuju Gigabitni opseg koji je klijentima potreban. Sa EtherHaul rešenjima koje Siklu nudi, provajderi i kompanije će izbeći troškove implementacije novih kablova i znatno pojednostaviti i ubrzati razvoj mreže, dok će, u isto vreme, uživati u prednostima dela spektra iz E opsega.

Preuzmite brošuru

Fasmetrics robotizovane antenske platforme

SONAR je patentirana robotizovana antenska platform koja dramatično menja način rada i ponašanja antenskih mreža. Ova platforma povećava kapacitet i kvalitet širokopojasnih servisa, redukuje troškove i zadržava lojalnost klijenata.
Towers Net je partner i agent za područje Srbije

Preuzmite brošuru

 

Bežični sistem za kontrolu vodomera/gasomera i merenje potrošnje vode/gasa

Towers Net nudi bežični sistem za merenje i upravljanje potrošnjom vode/gasa. Ovaj sistem je sastavljen od bežičnih digitalnih vodomera/gasomera koji zamenjuju postojeće analogne rezidencijalne vodomere/gasomere (stara tehnologija). Ovaj sistem je potpuno automatizovani bežični dvokanalni sistem tako da omogućava monitoring stanja i potrošnje vodomera/gasomera ali takođe omogućava daljinsko isključivanje snabdevanja vodom/gasom putem bežične komande (bez fizičkog prisustva tehničkog osoblja) u slučajevima kontrolisane distribucije, curenja, kašnjenja plaćanja računa itd.

Sistem čini potreban broj digitalnih vodomera/gasomera, bežičnih elektronskih kolektora i koncentratora podataka i kontrolni centar sa centralnim softverom za upravljanje i kontrolu sistema.

TOWERS NET je regionalna partner kompanije TeoTec S.A. i grupacije Theocharakis Group of companies specijalizovana za projekte “ključ u ruke” u domenu IT i telekomunikacionih tehnologija.

Preuzmite brošuru